Věc C-544/18: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 19. září 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Upper Tribunal - Spojené království) – The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs v. Henrika Dakneviciute („Řízení o předběžné otázce – Článek 49 SFEU – Svoboda usazování – Samostatná výdělečná činnost – Státní příslušnice členského státu, která ukončila výkon samostatné výdělečné činnosti z důvodu fyzických omezení vyplývajících z pokročilého stadia těhotenství a situace po narození dítěte – Zachování postavení osoby samostatně výdělečně činné“)