Yhteenveto yhteisön päätöksistä lääkkeiden markkinoille saattamista koskevien lupien osalta 15 päivästä kesäkuuta 1999 15 päivään heinäkuuta 1999 (Direktiivin 75/319/ETY 14 artiklan tai direktiivin 81/851/ETY 22 artiklan mukaisesti tehty päätös (tehdyt päätökset))