Ehdotus neuvoston päätökseksi assosiaationeuvostossa vahvistettavasta yhteisön kannasta Slovakian tasavallan giatehokkuutta edistävään yhteisön monivuotiseen SAVE II -ohjelmaan