1999/458/EY: Kommission päätös, tehty 11 päivänä marraskuuta 1998, yritykeskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia N:o IV/M.1157 - Skanska/Scancem) (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3434) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)