ETA:n sekakomitean päätös N:o 68/2019, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2019, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2020/821]