Komission tiedonanto monivuotisen yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä heinäkuuta 1996 30 päivään kesäkuuta 1999 tiettyihin kehitysmaista peräisin oleviin maataloustuotteisiin 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1256/96 mukaisesta tullien muuttamisesta