Asia C-530/13: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 8.10.2013 — Leopold Schmitzer v. Bundesministerin für Inneres