Písemný dotaz E-6416/10 Roberta Angelilli (PPE) Komisi. Informace o používání finančních prostředků v rámci finančního nástroje pro program civilní ochrany obcí Grosseto