Komission asetus (EY) N:o 2511/98, annettu 20 päivänä marraskuuta 1998, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja yhteisössä jalostettavaksi tarkoitetun naudanlihan myynnistä ennakolta kiinteästi vahvistettuun hintaan annetun asetuksen (EY) N:o 2144/98 muuttamisesta