Neuvoston asetus (EU) 2020/455, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2020, asetuksen (EU) 2019/1838 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta Itämerellä ja muilla vesillä vuonna 2020 sekä asetuksen (EU) 2020/123 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta unionin vesillä ja unionin ulkopuolisilla vesillä vuonna 2020