Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 4064/89 perustuva komission päätös (tehty 07/03/1997) keskittymän (Asia N:o IV/M.867 - WAGONS-LITS/CARLSON) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen.)