Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1872, annettu 7 päivänä marraskuuta 2019, asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta sellaisia kolmansia maita ja niiden alueita, vyöhykkeitä tai erillisalueita koskevassa luettelossa olevan Japania koskevan merkinnän osalta, joista saa tuoda unioniin tai kuljettaa unionin kautta tiettyjä siipikarjahyödykkeitä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)