/* */

Komission asetus (EY) N:o 1856/1999, annettu 27 päivänä elokuuta 1999, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta