Neuvoston asetus (EY) N:o 2467/98 annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä