ETA:n sekakomitean päätös N:o 113/1999, tehty 24 päivänä syyskuuta 1999, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta