Neuvoston asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan mukainen tiedonanto Asia N:o IV/34.010 - Alankomaiden pankkiyhdistys (vuoden 1991 GSA-sopimus)