Oikaistaan komission päätös 98/40/EY, tehty 28 päivänä marraskuuta 1997, Saksan esittämän raivotaudin hävittämisohjelman hyväksymisestä vuodeksi 1998 ja yhteisön rahoitusosuuden tason vahvistamisesta (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 16, 21. tammikuuta 1998)