CdR 226/98 fin # Alueiden komitean lausunto aiheista "Ehdotus neuvoston päätökseksi yhteisön ammatillista koulutusta koskevan Leonardo da Vinci -toimintaohjelman toisesta vaiheesta"