Muutettu ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) lopullisen polkumyyntitullin soveltamisesta Japanista peräisin olevien sytytinkivellisten kaasukäyttöisten kertatäyttöisten taskusytyttimien tuonnissa