Zadeva T-231/20 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 24. junija 2020 – Price/Svet (Začasna odredba – Območje svobode, varnosti in pravice – Sklep (EU) 2020/135 – Sporazum o izstopu Združenega kraljestva iz Unije in Euratom – Izguba državljanstva Unije – Predlog za odlog izvršitve – Očitna nedopustnost tožbe – Nedopustnost – Odstop zadeve Sodišču – Nepristojnost)