Vec T-231/20 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 24. júna 2020 – Price/Rada („Predbežné opatrenie – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Rozhodnutie (EÚ) 2020/135 – Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie a z Euratom-u – Strata občianstva Európskej únie – návrh na odklad výkonu – Zjavná neprípustnosť žaloby vo veci samej – Neprípustnosť – Postúpenie veci Súdnemu dvoru – Nedostatok právomoci“)