Cauza T-231/20 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 24 iunie 2020 – Price/Consiliul [„Măsuri pprovizorii – Spațiul de libertate, securitate și justiție – Decizia (UE) 2020/135 – Acordul privind retragerea Regatului Unit din Uniune și din Euratom – Pierderea cetățeniei Uniunii – Cerere de suspendare a executării – Inadmisibilitate vădită a acțiunii principale – Inadmisibilitate – Trimitere la Curte – Necompetență”]