Asia T-231/20 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 24.6.2020 – Price v. neuvosto (Väliaikainen oikeussuoja – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Päätös (EU) 2020/135 – Sopimus Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä – Unionin kansalaisuuden menettäminen – Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus – Pääasian kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen – Tutkimatta jättäminen – Ennakkoratkaisupyynnön esittäminen unionin tuomioistuimelle – Toimivallan puuttuminen)