Kohtuasi T-231/20 R: Üldkohtu presidendi 24. juuni 2020. aasta määrus – Price versus nõukogu (Ajutiste meetmete kohaldamine – Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala – Otsus (EL) 2020/135 – Suurbritannia Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise leping – Liidu kodakondsuse kaotus – Kohaldamise peatamise taotlus – Põhimenetluses lahendatava hagi ilmselge vastuvõetamatus – Vastuvõetamatus – Euroopa Kohtusse eelotsusetaotluse esitamine – Pädevuse puudumine)