Ilmoitus yhteisyrityksestä (Asia N:o IV/36.836/F3)