97/332/EHTY: Komission päätös, tehty 26 päivänä helmikuuta 1997, tietyistä Italian suunnittelemista tuista sulkemiseen Mini Acciaieria Odolese -nimiselle yritykselle osana Italian yksityisen terästeollisuuden rakenneuudistusohjelmaa (Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)