Komission asetus (ETY) N:o 1076/89, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1989, purjojen laatuvaatimuksista sekä purjojen, munakoisojen ja kesäkurpitsojen laatuvaatimuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 1292/81 muuttamisesta