/* */

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1028/96,#annettu 6 päivänä kesäkuuta 1996,#asetuksessa (ETY) N:o 1627/89 säädettyjen interventioita koskevien erityistoimenpiteiden mukaisesti toteutetulla sadannellakuudennellakymmenennellä osittaisella tarjouskilpailulla interventioon ostettavan naudanlihan enimmäisostohinnasta ja määristä annetun asetuksen (EY) N:o 985/96 oikaisemisesta #