Podaci koji se dostavljaju u skladu s člankom 5. stavkom 2. – Osnivanje Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTS) (Uredba (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. (SL L 210, 31.7.2006., str. 19.))