Kommissionens förordning (EG) nr 2619/97 av den 22 december 1997 om upphörande av fiske efter liten hälleflundra med fartyg under portugisisk flagg