Komission asetus (EU) N:o 337/2011, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2011 , endo-1,4-beetaksylanaasia ja endo-1,3(4)-beetaglukanaasia sisältävän entsyymivalmisteen hyväksymisestä siipikarjan, vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Danisco Animal Nutrition) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti