Uredba Komisije (ES) št. 426/96 z dne 8. marca 1996 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2123/89 o oblikovanju seznama reprezentativnih trgov prašičjega mesa v Skupnosti