Komisijas Regula (EK) Nr. 426/96 (1996. gada 8. marts), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2123/89, ar ko nosaka cūkgaļas reprezentatīvo tirgu sarakstu Kopienā