Europaparlamentets resolution av den 3 juli 2018 om städernas roll inom unionens institutionella ramar (2017/2037(INI))