2018 m. liepos 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl miestų vaidmens Sąjungos institucinėje sistemoje (2017/2037(INI))