Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. heinäkuuta 2018 kaupunkien asemasta unionin institutionaalisissa puitteissa (2017/2037(INI))