KIRJALLINEN KYSYMYS E-2038/99 esittäjä(t): Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) komissiolle. Suurten nopeuksien ratahankkeen (AVE) rakennustyöt Calatayudissa.