Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 4064/89 perustuva komission päätös (tehty 02/07/1997) keskittymän (Asia N:o IV/M.943 - CGEA/EVS/DEGV) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen.)