YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto), 28 päivänä maaliskuuta 1996, asiassa C-243/94 (Sozialgericht Stuttgartin esittämä ennakkoratkaisupyyntö), Alejandro Rincón Moreno vastaan Bundesanstalt für Arbeit (Siirtotyöläisten sosiaaliturva - Perhe-etuudet - Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 74 artikla)