Oikaistaan komission päätös 98/43/EY, tehty 28 päivänä marraskuuta 1997, Suomen esittämän raivotaudin hävittämisohjelman hyväksymisestä vuodeksi 1998 ja yhteisön rahoitusosuuden tason vahvistamisesta (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 16, 21. tammikuuta 1998)