Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 9 päivänä maaliskuuta 1999, asiassa T-206/98, Clauni S. A. ym. vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)