asia C-222/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 18.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Unkari) – VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. v. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (Ennakkoratkaisupyyntö – Rajatylittävä terveydenhuolto – Direktiivi 2011/24/EU – 3 artiklan k alakohta ja 11 artiklan 1 kohta – Resepti – Käsite – Toisessa jäsenvaltiossa tähän oikeutetun henkilön antaman reseptin tunnustaminen – Edellytykset – Tavaroiden vapaa liikkuvuus – Viennin määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden kielto – SEUT 35 ja SEUT 36 artikla – Lääkemääräystä edellyttävien lääkkeiden apteekista toimittamisen rajoittaminen – Toisessa jäsenvaltiossa annettu tilauslomake – Perustelut – Ihmisten elämän ja terveyden suojelu – Direktiivi 2001/83/EY – 81 artiklan toinen kohta – Jäsenvaltion väestön lääkehuolto)