Mål C-268/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta (Spanien) den 16 juni 2020 – XV mot Cajamar Caja Rural S.C.C.