Vec C-268/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta (Španielsko) 16. júna 2020 – XV/Cajamar Caja Rural S.C.C.