Дело C-268/20: Преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta (Испания), постъпило на 16 юни 2020 г. — XV/Cajamar Caja Rural S.C.C.