Yhteenveto meneillään olevista Euroopan yhteisöjen virallisen lehden täydennysosassa julkaistuista tarjouskilpailuista, jotka Euroopan yhteisöt rahoittavat Euroopan kehitysrahaston tai Euroopan yhteisöjen talousarvion kautta (viikko: 3.-7. syyskuuta 1996)