Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (neljäs jaosto) tuomio 9 päivänä syyskuuta 1999. # UPS Europe SA vastaan Euroopan yhteisöjen komissio. # Kilpailu - Laiminlyöntikanne - Komission tutkimisvelvollisuus - Kohtuullinen aika. # Asia T-127/98. UPS Europe v. komissio TITJUR