MEDDELANDE OM ANORDNANDE AV ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV