Asia C-94/99: Bundesvergabeamten 5.3.1999 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa ARGE Gewässerschutz vastaan Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft.