Besem TITJUR Ģenerāladvokāta VerLoren van Themaat secinājumi, sniegti 1982. gada 17.jūnijā. # C.G. Besem pret Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Raad van Beroep Amsterdam - Nīderlande. # Sociālais nodrošinājums. # Lieta 274/81.